Handledare

Här kan du läsa om vilka handledningsintressen som finns hos språkstudiers personal. Observera att listan ska ses som en vägledning och doktorandprojekt som rör andra områden är inte uteslutna. Kontakta gärna en potentiell handledare för mer information om du är intresserad av en doktorandtjänst.

De moderna språkens litteratur

Pedagogiskt arbete

Samiska studier

Språkdidaktik

Språkvetenskap


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Handledarintervju


Lars-Erik Edlund, Professor i nordiska språk
:
- Jag vill alltid att mina doktorander ska bli självständiga forskare, inte kopior av mig. Därför är min ambition att i första hand finnas till hands för stöd, diskussion och rådgivning.
Läs hela intervjun