Språkstudiers doktorandråd

Doktorandrådets huvudfunktioner är:
- Att bevaka doktorandernas intressen
- Att agera som beredande organ för doktorandfrågor (d.v.s. genom att både svara på eventuella remissfrågor och själv väcka angelägna ärenden).

Medlemmar:
Sammansättningen av rådet är enkel. Institutionens samtliga doktorander betraktas som potentiella ledamöter. Ledamöterna väljer ordförande periodvis.

Ordförande (vt 17):
Eva Wijman: eva.wijman@umu.se
Ekaterina Zmyvalova: ekaterina.zmyvalova@umu.se 


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Studenter humhuset

Bild: Elin Berge

Minnesanteckningar från doktorandrådet

2014-06-10

2014-05-06

2014-03-17

2014-01-16