Lärarutbildning

Institutionen för språkstudier är en unik miljö för lärarutbildning, lärarfortbildning och språkdidaktisk forskning

Vill du …

  • arbeta som grundlärare i år F–3 eller 4–6?
  • arbeta som ämneslärare (år 7–9 eller gymnasiet) i svenska, svenska som andraspråk, engelska, franska, spanska eller tyska?
  • arbeta med barn och ungdomar som har svårigheter med tal och språk?

… då kommer du att genomföra en stor del av din utbildning vid institutionen för språkstudier.

Vi är den enda universitetsinstitution i landet som ansvarar för ämnesstudier i så många språk och dessutom för den ämnesdidaktik och  verksamhetsförlagda utbildning som är kopplad till utbildningens huvudområde. Vår forskning – som är inriktad på språkvetenskap, litteraturvetenskap och språkdidaktik – gör oss väl rustade för uppdraget.

Vi har kursansvar för ämnesstudierna, inkl. ämnesdidaktik, i huvudämnena svenska och engelska inom både grundlärar- och ämneslärarprogrammet, liksom i ämneslärarprogrammets andraämnena franska, spanska, tyska och svenska som andraspråk.

Information om kursplaner och scheman för våra lärarutbildningskurser finns här:
För våra studenter

Lärarutbildning –> Kompetensutveckling –> Forskning

När man arbetat något år i sitt yrke uppstår behov av att fylla batterierna med ny energi. Då passar det med en fördjupande kurs i ett ämne eller i språkdidaktik. Läs mer om detta under Fortbildningskurser respektive Magisterkurser i språkdidaktik.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion