Samiska språk och samiska studier

Bures boahttin, Buorre boahtem, Buerie båeteme! På Institutionen för språkstudier kan du läsa både nord-, syd- och lulesamiska. Här hittar du kurser på nybörjarnivå som inte kräver några förkunskaper såväl som kurser på avancerad nivå.

Samiska språk

Med våra kurser i samiska som modersmål har du möjlighet att utveckla ditt modersmål på många olika sätt och nivåer. Förutom goda muntliga och skriftliga kunskaper får du djupa kunskaper i samiskans uppbyggnad. Dessutom får du kunskaper om äldre och nyare samiska texter och möter samernas liv och traditioner i muntliga berättelser och i modern litteratur. Du lär dig också grunderna i språkdokumentation.

Om du saknar kunskaper i samiska kan du läsa våra kurser som förutbildningskurser, som är språkstudier för dig som vill få en möjlighet att lära dig dessa språk från grunden.

Samiska studier

Samiska studier ger dig goda kunskaper om samernas kultur och samhälle. Studierna speglar både äldre och modern tid och också variationerna inom det samiska bosättningsområdet, Sápmi. Att ta del av och tolka muntliga samiska berättelser är en viktig del av studierna. Vår utgångspunkt är det samiska samhället men samisk kultur är inte bara en lokal, regional eller nationell fråga utan ska ses från ett internationellt urfolksperspektiv, ett perspektiv som därmed genomsyrar alla våra kurser. Traditionella kunskaper hos samer och andra urfolk är ett viktigt tema på våra kulturkurser.

Välkommen till oss!


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Renar

Bild: Mikael Svonni