Engelska

Welcome! Universitetsämnet engelska omfattar studier i engelska språket och dess varianter, engelskspråkig litteratur samt den engelskspråkiga världens kulturer. Ämnesområdet är mycket stort, eftersom engelska talas i många länder runtom i hela världen.

Språkets spridning från det lilla örike som det engelska språket uppstod i till världens alla hörn är mycket intressant att studera. Att läsa engelska ger inte bara bättre språkkunskaper utan även vidgade kunskaper om och djupare förståelse för stora delar av vår omvärld.

Engelskan erbjuder alltså ett mycket rikt och varierat fält för forskning och utbildning. Vid institutionen bedrivs forskning inom två huvudområden – engelsk lingvistik och engelsk litteraturvetenskap men på senare år har även forskning i språkdidaktik börjat bli populärt. Bland forskningsområdena kan nämnas semantik, språk och kultur, språkdidaktik, kreolistik, brittisk nutidslitteratur, samt irländsk och kanadensisk litteratur.

Syftet med grundutbildningen är att studenterna både ska bli bättre på att läsa och förstå det engelska språket på ett bättre sätt. Bland våra mycket engagerade lärare inom detta språkämne finns specialister på en rad olika områden som till exempel barnlitteratur, språkdidaktik, språkhistoria, kultur och samhällsförhållanden.

Välkommen till oss!


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Mount Slievemore

Bild: Magnus Nordström