Fortbildning

Institutionen för språkstudier erbjuder en mängd kurser som är lämpliga som fort- och vidareutbildning – både inom det reguljära kursutbudet och som uppdragsutbildning.

Fort- och vidareutbildning för verksamma lärare

Språk och språkutveckling är fenomen som är relevanta för alla lärare. Oavsett om man är lärare som behöver lära sig mer om vad det innebär att lära sig via ett andraspråk, om man är lärare som behöver fördjupade kunskaper om ämnesdidaktik i språkämnen eller om man behöver utbildning i sitt (eller ett nytt) ämne har vi nog något att erbjuda.

Vårt samlade utbildningsutbud finns i Universitetets utbildningskatalog.

Vi medverkar också i några kurser som Skolverket upphandlat inom ramen för Lärarlyftet II. Får man sådan finansiering kan man också läsa kurser ur vårt reguljära kursutbud.

Vi erbjuder också på uppdrag av Skolverket kompetensutveckling för skolteam som arbetar med nyanlända elever med start i januari 2017
Läs mer

Under v. 44 arrangerar vi den så kallade Språkfestivalen som riktar sig till verksamma lärare i alla språk.
Läs mer

Magisterkurser i språkdidaktik

Som enda universitet i landet erbjuder vi kurser i språkdidaktik på magisternivå. De vänder sig till lärare i alla språk – svenska, svenska som andraspråk, modersmål, engelska och moderna språk. Kurserna ges på kvartsfart med några få träffar i Umeå. Kontaktperson är Ingela Valfridsson.

Fort- och vidareutbildning för andra yrkeskategorier

Även för andra yrkeskategorier än lärare med behov av språkkunskaper kan våra reguljära kurser vara värdefulla. Vi ordnar också gärna skräddarsydda uppdragsutbildningar. Studierektor Susanne Haugen eller studievägledare Irene Sedlacek kan besvara frågor om reguljärt kursutbud.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Kontaktpersoner:

Har du frågor om kursutbudet eller önskemål om specifika fortbildningsinsatser kan du vända dig till studierektor
Susanne Haugen.
Hon nås via e-post:
susanne.haugen@umu.se
eller telefon:
090-786 63 39

Gäller din fråga möjligheterna till enskild kompetensutveckling kan du också kontakta studievägledare
Irene Sedlacek
via e-post:
irene.sedlacek@umu.se
eller telefon:
090-786 62 40.

Har du frågor som rör magisterkurser i språkdidaktik kan du kontakta
Ingela Valfridsson
via e-post:
ingela.valfridsson@umu.se
eller telefon:
090-786 62 39