Utbildning

På den här sidan hittar du information om de utbildningar som ges inom institutionen för språkstudier.

Letar du efter kursplaner och scheman, gå till: För våra studenter

Lärarutbildning

Den största yrkeskategori vi utbildar är lärare. Vi ansvarar för ämnesstudierna i läs- och skrivutveckling, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk och vi ger undervisning och stöd i röst och tal för alla blivande lärare. Vi ger fortbildande kurser för verksamma lärare och från och med läsåret 2010-11 ansvarar vi också för inriktningen svenska i speciallärarprogrammet. Läs mer om lärarutbildning

Kandidatprogrammet i språk

Kandidatprogrammet i språk är ett nytt program från ht 2013. Du väljer något av språken engelska, finska, franska, ryska, spanska eller tyska som huvudområde. I programmet får du goda färdigheter i det språk du väljer som huvudområde, och dessutom användbar kunskap och förståelse om språk, kultur och kommunikation.
Läs mer om Kandidatprogrammet i språk

Språkkonsultprogrammet

Vår institution är en av bara fyra i landet där du kan utbilda dig till språkkonsult. Språkkonsultprogrammet är ett kandidatprogram som kvalificerar dig för arbete med språkfrågor i företag, myndigheter och organisationer. Läs mer om Språkkonsultprogrammet

Våra lärare undervisar också i följande program:

Logopedprogrammet Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap

Fristående kurser

Vid Institutionen för språkstudier kan du läsa fristående kurser i 12 språk samt i lingvistik. Kurserna kan kombineras till en examen eller komplettera din övriga utbildning.
Klicka här för en lista över våra fristående kurser

Uppdragsutbildning/kompetensutveckling

Vi har även möjlighet att erbjuda uppdragsutbildning/kompetensutveckling för både näringslivet och institutioner/enheter inom universitetet.
Läs mer om uppdragsutbildning/kompetensutveckling

Engagerade lärare

Hos oss kommer du som student att möta många engagerade och kunniga lärare. Flera av dem har fått pedagogiska priser.
Läs mer om våra pedagogiska priser
Välkommen att studera hos oss!


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Studievägledning

Irene Sedlacek
Institutionen för språkstudier
901 87 Umeå 

Tel:  090-786 62 40

Kontaktformulär