HeadlineImage

Information till blivande studenter

Så kul att du vill komma och studera hos oss! På den här sidan hittar du lite praktisk information.

Du som har blivit antagen till någon av våra kurser och tackat ja till din studieplats kommer i ditt antagningsbesked hitta en länk till ett välkomstbrev.

Här nedan hittar du några svar på vanliga frågor från studenter. Om du inte blir hjälpt av dessa, kan du ringa eller mejla till studievägledare Irene Sedlacek, tel. 090-786 62 40 (studievagledare@sprak.umu.se). Du kan också gå in på universitetets sida www.student.umu.se/ny-student och läsa mer.

Jag funderar på att läsa språk. Vilka kurser finns det?

Vårt utbildningsutbud presenteras på vår utbildningssida.

Hur söker man en kurs?

Ansökan till kurs görs på www.antagning.se.

Jag har sökt en kurs hos er. När får jag veta om jag har kommit in på kursen?

Antagning.se skickar ut ett mejl med information om antagning i mitten av  juli inför höstterminen och i mitten av december inför vårterminen.

Jag har blivit antagen till en kurs. Om jag vill gå kursen, måste jag då tacka 'ja' till studieplatsen?

Ja, ovillkorligen! I antagningsbeskedet anges ett datum då du senast måste tacka ja/nej till kursen. Om du inte svarar 'ja' innan detta datum,  förlorar du din studieplats. Om du därefter ångrar dig och vill gå kursen, måste du göra en ny ansökan och du hamnar då sist i reservkön.

Jag är sent ute. Finns det några platser kvar?

Ordinarie ansökningstid för studier är 15 april (för studier under en hösttermin) resp. 15 oktober (för studier under en vårtermin). Så länge knappen "Lägg till" är aktiv i www.antagning.se är det möjligt att göra en sen anmälan. Om det finns platser kvar på en kurs beaktas sena anmälningar i den ordning de kommit in.

Vad gör jag om jag inte kan komma på registreringen?

För att du inte ska gå miste om viktig information är det viktigt att du kommer till registreringen. Om du är förhindrad att komma ska du meddela studieadministratören eller kursansvarig för din kurs (se information i välkomstbrevet).


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion