Kurshemsidor och scheman - Timetable and syllabus

Här hittar du kursöversikter med länkar till kursplaner, scheman och kurshemsidor.

Please click on your subject in the table below to access your course's syllabus, timetable and learning platform.

Engelska - EnglishFinska - FinnishFranska - FrenchItalienska - ItalianLingvistik - General LinguisticsLärarutbildning - Teacher educationLärarfortbildning

Ryska - RussianSamiska - Sami studiesSpanska - SpanishSvenska/nordiska språk - Swedish and Scandinavian studiesTyska - GermanKandidatprogrammet i språk


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion