HeadlineImage

Kontaktpersoner för studenter

Lärare är den personalkategori du kommer att ha mest kontakt med under studietiden. De kan svara på frågor om de kurser de undervisar – hur de är upplagda, vilken litteratur som används, hur examinationen genomförs och liknande. Det finns emellertid också andra personer som bland annat har uppgifter som har med studerandeservice att göra, här kan du läsa mer om dem.

Studieadministratörer

Studieadministratörerna sköter bland annat sådant som har med Ladok (universitetets studiedokumentationssystem) att göra: registrering och avregistrering av studenter på kurs, inrapportering av studieresultat.
Du ska vända dig till studieadministratören för ditt ämne/ditt program när du vill:

  • anmäla dig till prov
  • meddela avbrott på kurs
  • få ett kursintyg.

Kontaktuppgifter till studieadministratörer hittar du nedan: Studieadministratörer

Kursansvarig lärare

För varje kurs finns en kursansvarig lärare. Hen ska bland annat se till att schema finns tillgängligt enligt universitetets regler, att undervisning och examination genomförs i enlighet med kursplanen, att studieresultat rapporteras samt att kurserna utvärderas.

Här hittar du en lista på kursansvariga lärare våren 2018: 

Kursansvariga vt 2018
Kontaktuppgifter till kursanvariga lärare hittar du i:
Personalkatalogen

Programföreståndare

Programföreståndaren svarar på frågor som berör programmet, om t.ex. kurs- och utbildningsplaner, scheman, praktik, innehållet i programmets profiler och val av profil, utvärdering, rekrytering m.m.

Programföreståndare Språkkonsultprogrammet:

Programföreståndare Kandidatprogrammet i språk: Florence Sisask
florence.sisask@umu.se, 090 786 59 94

Studievägledare

Studievägledaren hjälper dig att planera dina studier. Hon kan till exempel bistå när det gäller att hitta en lämplig kurs, informera om ämnens och kursers innehåll, kunskapsmål och arbetssätt. Vidare kan du få råd i studiesociala frågor samt hjälp att få det eventuella särskilda stöd du har rätt till. Studievägledaren har tystnadsplikt.

Susanne Haugen, 090-786 78 99
Irene Sedlacek, 090-786 62 40

studievagledare@sprak.umu.se

Bitr studierektorer, programansvariga

Bitr studierektor för ditt ämne eller programansvarig kan besvara mer övergripande frågor om de kurser du går eller har gått. Till dessa hör sådana som har med möjligheter till tillgodoräknande att göra.

Uppgift om vem som är bitr studierektor för din utbildning hittar du på länken nedan.

Bitr studierektor

Studierektorer för grundnivå och avancerad nivå

Studierektor ansvarar för det löpande kring vår utbildning som kursutbud och kursplaner. Tillsammans med bitr studierektorer är hon också pedagogiskt ansvarig.

Karyn Sandström, karyn.sandstrom@umu.se, 090-786 96 16

Jonas Carlquist, jonas.carlquist@umu.se, 090-786 66 24
är studierektor med ansvar för bemanning.

Prefekt

Prefekten är institutionens chef och har det övergripande ansvaret för all verksamhet. Ifall du upptäcker brott mot universitetets regelsamling eller andra föreskrifter kan du vända dig till honom. Ett viktigt ansvarsområde är arbetsmiljö.

Daniel Andersson, daniel.andersson@umu.se, 090-786 57 08


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion