Ta hjälp av en språkkonsultstudent!

Vill du effektivisera kommunikationen på din arbetsplats?

Våra studenter på språkkonsultprogrammet läser svenska i tre år med fokus på kommunikation ur ett helhetsperspektiv. De går kurser i bland annat textanalys, grammatik och språkpsykologi. Studenterna kommer att kunna språkgranska och skriva olika typer av texter, utbilda skribenter och ta fram språkliga riktlinjer.

Med en genomtänkt och effektiv kommunikation

  • sparar du och dina läsare tid
  • ökar du förtroendet hos dina läsare
  • får du korrekta och tydliga texter.

Praktikperiod

Udda år (termin 6): Fem veckors praktik - slutet av februari till och med mars.
Udda år (termin 3): Tre veckors praktik - november.

Examensarbete

Udda år (termin 6): Tio veckors examensarbete - april, maj och första halvan av juni.

Vill du ha hjälp av en språkkonsult på din arbetsplats?

Kontakta Marie Sörlin, programföreståndare: marie.sorlin@umu.se, för mer information. Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten som våra studenter kan skriva i anknytning till en arbetsplats.

Informationsbroschyrer

Lovisa Jakobsson, alumn

Magdalena Munther, alumn

Per Lundgren, alumn


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion