Samverkan

Våra kompetensområden är språk, kultur och kommunikation, områden som blir allt viktigare i dagens värld. Vi bidrar till samhället genom våra studenter som går ut i kvalificerade yrken i olika sektorer, och genom våra forskares bidrag till kunskapsutvecklingen, men också genom större och mindre samverkansprojekt inom utbildning och forskning.

Skräddarsydda utbildningar

Vi kan utforma kurser, utbildningsdagar eller seminarier för olika personalgrupper inom företag eller offentlig förvaltning. Kontakta Susanne Haugen för att diskutera era behov.

Vi kan också anordna interna uppdragsutbildningar för institutioner vid Umeå universitet, till exempel i engelska för lärare eller i svenska för internationella studenter, doktorander, gästlärare och medföljande.

Praktikant

Vill du ta emot en språkkonsultpraktikant på din arbetsplats? Läs mer under Praktikanter.

Examensarbeten

Mindre forskningsuppgifter eller studier kan utföras av studenter inom ramen för examensarbeten på grundnivå eller avancerad nivå. Kontakta Susanne Haugen om du har möjlighet att ta emot en student i ditt företag eller din organisation. 

Forskning i samverkan

Är du intresserad av att samverka med våra forskare kring större eller mindre projekt, kontakta Kirk Sullivan.

Skolsamverkan

Institutionen för språkstudier har ett etablerat samarbete med skolor i regionen som bland annat består i gymnasieelevers besök vid föreläsningar på campus, föreläsningar och informationsmöten i skolorna, deltagande i olika slag av programgrupper samt fortbildningsinsatser för lärare. För närmare information om skolsamverkan kontakta Susanne Haugen.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion