Organisation

Institutionen leds av en prefekt. Beslut fattas i prefektens beslutsmöten, som protokollförs.

Före viktiga beslut samråder prefekten med den lokala samverkansgruppen, som består av valda representanter för de anställda, studenterna och doktoranderna samt personalorganisationernas arbetsplatsombud.

Ärenden som rör kärnverksamheterna utbildning för grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning bereds i råd för respektive kärnverksamhet:

  • utbildningsrådet för grund- och avancerad nivå leds av studierektor och består av valda representanter för lärare och studenter. Biträdande studierektorer adjungeras till rådet.
  • forskarutbildningsrådet leds av studierektor för forskarutbildningen och består av valda representanter för handledare och doktorander.
  • forskningsrådet leds av biträdande prefekt och består av valda representanter för forskare och doktorander.

Administrationen leds av administrativ samordnare och omfattar ekonomiadministratör, personaladministratör, studieadministratörer, studievägledare och IT-systemadministratör.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Kontakt institutionsledning:

Daniel Andersson
Prefekt

Marlene Johansson Falck
Biträdande prefekt

Kristina Persson
Studierektor

Karyn Sandström
Studierektor, pedagogiskt ansvarig

Maria Lindgren Leavenworth
Studierektor, utbildning på forskarnivå

Ingela Valfridsson
Samordnare för lärarutbildning

Christina Karlberg
Administrativ samordnare