Nancy Hornberger utsedd till hedersdoktor

[2018-06-21] Nancy Hornberger, professor i utbildningsvetenskap och programföreståndare för Educational Linguistics vid Graduate School of Education, University of Pennsylvania har utsetts till hedersdoktor av humanistiska fakulteten vid Umeå universitet.

Hennes forskning gäller områdena Indigenous language education, språkdidaktik med inriktning mot ursprungsbefolkningar och deras språksituation, där hon är en ledande forskare. Hennes  teoretiska ramverk, the continuum of biliteracy, har använts för att förklara den rådande situationen mellan majoritets- och  minoritetsspråk.

Hornberger har varit knuten till Institutionen för språkstudier i Umeå som gästprofessor där hennes huvudsakliga uppdrag varit att tillföra kompetens i uppbyggnaden av området didaktik inom samiska språk med sikte på lärarutbildning och didaktisk forskning. 

Under sin tid som gästprofessor bidrog Hornberger aktivt till institutionens forskningsmiljö, främst i samiska studier men också till LITUM och språkdidaktik. Hornberger har även publicerat sig tillsammans med flera forskare vid institutionen och har  inom  forskarutbildningen bidragit med sin kompetens i kurser, seminarier och som läsare  av  texter.

Nancy Hornberger har förutom sin starka forskningsbakgrund också stor erfarenhet som konsult när det gäller utveckling av utbildning och revitalisering i urfolkssammanhang. Att knyta henne till Umeå universitet som hedersdoktor ger möjligheter att på ett nationellt plan arbeta för implementeringen inom  detta fält. 

Redaktör: Magnus Nordström

Adress till nyheten:
http://www.sprak.umu.se/nyhet//.cid292645