Inspelningar från meänkielisymposium

[2018-06-25] Inspelningar från symposiet Meänkielis rumsliga och tematiska räckvidd – i går, i dag och i morgon finns nu tillgängliga på UR skolas webbsida

Symposiet Meänkielis rumsliga och tematiska räckvidd – i går, i dag och i morgon anordnades vid Umeå universitet fredagen den 20 april 2018. Nu finns inspelningar från symposiet tillgängliga på UR skolas webbsida.

Länk till inspelningar

Mer information om symposiet

Redaktör: Magnus Nordström

Adress till nyheten:
http://www.sprak.umu.se/nyhet//.cid292672