Om institutionen

Humanisthuset på vintern
Foto: Mattias Pettersson

Institutionen för språkstudier är den största institutionen på humanistisk fakultet med över 100 anställda: forskare, lärare, doktorander och administrativ personal. Vi erbjuder utbildning i engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, ryska, samiska, spanska, språkdidaktik, svenska/nordiska språk och tyska. Navigera i menyn till vänster för att läsa mer om kurser på grundnivå och avancerad nivå, samt om våra programutbildningar varav den största är lärarutbildningen där vi medverkar i förskol-, grund-, ämnes- och speciallärarprogrammen.

Forskarna på institutionen arbetar med projekt inom språkvetenskap, litteraturvetenskap, språkdidaktik, läs- och skrivforskning, kulturstudier och kognitionsvetenskap. Mer än tjugo doktorander är knutna till något av våra fem forskarutbildningsämnen, de moderna språkens litteratur, pedagogiskt arbete, samiska studier, språkdidaktik och språkvetenskap. Även om forskning och forskarutbildning kan du läsa mer genom att använda dig av länkarna i menyn till vänster.

Vi finns i korridorerna HE2, HF2, HA2, HA1, HB1 och HG1 i Humanisthuset. Hoppas att vi ses!

Personal

Institutionsledning


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för språkstudier
901 87 Umeå 

Kontaktformulär