Till umu.se

Publikationer vid Språkstudier

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Åström, Berit

Dying to create a hero: changing meanings of death in childbirth?

2018

-

Edlund, Lars-Erik

Minority language place-names: A practice-oriented study of the establishment of the South Sami Kraapohke in Swedish Lapland
Names, 66

2018

-

Lindholm, Elena

Illusionen av en cyklande kvinna – transportteknik och kvinnorörelse i spanska Nordenskildringar från sekelskiftet 1900

2017

-

Edlund, Lars-Erik

Minnesord [över bortgångna ledamöter i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur]
Saga och sed

2017

-

Edlund, Lars-Erik

[Kungl. Gustav Adolfs] Akademiens högtidssammankomst 6 november 2016. Hälsningsord av preses [Lars-Erik Edlund] om svensk folkkulturforskning.
Saga och sed

2017

-

Lindholm, Elena

Klintar, kosacker och kraftkarlar i finska krigets skugga: Carl Bergqvist från Överklinten berättar
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 34(1-2): 43-70

2017

-

Hermansson, Carina
Saar, Tomas

Elevers samhandlingar med text, materialitet och kropp i skrivundervisningen

2017

-

Edlund, Lars-Erik

Birkasvenskan/Hedebynordiskan: kring en språkhistorisk konstruktion

2017

-

Belancic, Kristina
Eva, Lindgren

Discourses of functional bilingualism in the Sami curriculum in Sweden
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism

2017

-

Palmstierna Einarsson, Charlotta

A theatre of affect: the corporeal turn in Samuel Beckett's drama

2017

-

Andersson, Daniel

Ordspråk som kulturhistoriskt källmaterial: en diskussion med exempel från Västerbotten och Österbotten

2017

-

Hermansson, Carina

Disembodied voice and embodied affect: e-reading in early childhood education
Nordic Journal of Literacy Research, 3(1): 12-25

2017

Hämta

Granqvist, Raoul J.

Love and Diamonds at a Risk: Sara Lidman in Postcolonial Kenya
Research in African Literatures, 48(2): 185-199

2017

-

Edlund, Lars-Erik

Språkliga och kulturella mönster i norra Sverige: några perspektiv med utgångspunkt från forskningen i nordiska språk

2017

-

Edlund, Lars-Erik
Nordman, Marianne

Språkmöten i Västerbotten och Österbotten

2017

-

Johansson Falck, Marlene

Embodied motivations for abstract in and on constructions

2017

-

Edlund, Lars-Erik

Some reflections on mental maps
Journal of Cultural Geography

2017

-

Liliequist, Marianne
Westum, Asbjörg

"Gränsbygdens folk": glesbygdens självbilder - en jämförelse mellan Lierne i Norge och Frostviken i Sverige

2017

-

Andersson, Daniel

Widbäck, Anders. Ordspråk i bruk. Användning av ordspråk i dramadialog. Uppsala 2015. 184 s. (Skrifter utgivna vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 95.) ISSN 0083–4661. ISBN 978-91-506-2482-3.
Svenska landsmål och svenskt folkliv, 139: 269-270

2017

-

Carlquist, Jonas

Philology as explanation for historical contexts

2017

-


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion