Till umu.se
Språkfestivalen - nu en del av kunskapsveckan Arbetsmarknadsdag ht 17

Bures boahtin Giellaoahpuid ja gielladutkama ossodahkii!
Buorisboahtem Giellaåhpaj åssudahkaj!
Buerie båeteme institusjovnese gielelohkemasse!
Välkommen till Institutionen för språkstudier!

Våra utbildningar och vår forskning handlar om språket på flera plan: kommunikation, kultur och kognition. Språkstudier ger kompetenser som är efterfrågade i många yrken och som dessutom är berikande för dig som person. Du kan läsa mer om våra utbildningar och vår forskning genom att navigera i menyn till vänster.

Aktuellt

Ny bok: Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods

Detta är den första samlingen av forskningsstudier som utreder potentialen med att mixa olika metoder vid inlärning av främmande eller andraspråk hos barn. Boken samlar nya studier som gjorts i Kamerun, Kina, Kroatien, Etiopien, Frankrike, Tyskland, Italien, Kenya, Mexiko, Slovenien, Spanien, Sverige, Tanzania och Storbritannien. Redaktörer för antologin är språkforskarna Janet Enever och Eva Lindgren, Umeå universitet.

Vilka är Sveriges häftigaste forskare?

Vilka är Sveriges häftigaste forskare?

Varje år i maj månad hålls en årligt återkommande vetenskapsfestival i Göteborg. Hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap. En aktivitet är att under året hitta som man säger: "Sveriges 100 häftigaste forskare". Språk- och litteraturforskaren Virginia Langum, Umeå universitet, är en av dem.

Shakespeares sonetter på ryska: en utmaning för översättarna

Shakespeares sonetter på ryska: en utmaning för översättarna

I en ny avhandling vid Umeå universitet synliggör och diskuterar Elena Rassokhina de viktigaste problemen som ofrånkomligen uppstår mellan källtext – originalet – och måltext – översättning – när en översättning görs. Genom jämförande analys av flera ryska översättares versioner av några Shakespeares sonetter utreder hon vilka skillnaderna i översättningen är och vad de kan bero på och hur placerandet av en utländsk text i en ny kulturell kontext går till.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktformulär

Nyheter

2017-09-25 Välbesökt seminarium i specialpedagogik Det var god uppslutning när professor Mats Granlund från Jönköpings universitet höll sitt seminarium...

2017-09-21 Arbetsmarknadsdag för språkrelaterade yrken Välkommen till Institutionen för språkstudiers arbetmarknadsdag. Fritt inträde för alla i mån av pla...

2017-09-18 Ny bok: Early Language Learning – Complexity and Mixed Methods Detta är den första samlingen av forskningsstudier som utreder potentialen med att mixa olika metode...

Fler nyheter