Till umu.se
Glad sommar

Bures boahtin Giellaoahpuid ja gielladutkama ossodahkii!
Buorisboahtem Giellaåhpaj åssudahkaj!
Buerie båeteme institusjovnese gielelohkemasse!
Välkommen till Institutionen för språkstudier!

Våra utbildningar och vår forskning handlar om språket på flera plan: kommunikation, kultur och kognition. Språkstudier ger kompetenser som är efterfrågade i många yrken och som dessutom är berikande för dig som person. Du kan läsa mer om våra utbildningar och vår forskning genom att navigera i menyn till vänster.

Aktuellt

Shakespeares sonetter på ryska: en utmaning för översättarna

Shakespeares sonetter på ryska: en utmaning för översättarna

I en ny avhandling vid Umeå universitet synliggör och diskuterar Elena Rassokhina de viktigaste problemen som ofrånkomligen uppstår mellan källtext – originalet – och måltext – översättning – när en översättning görs. Genom jämförande analys av flera ryska översättares versioner av några Shakespeares sonetter utreder hon vilka skillnaderna i översättningen är och vad de kan bero på och hur placerandet av en utländsk text i en ny kulturell kontext går till.

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

Språk kan inte hämtas från nätet utan formas i huvudet

I en ny avhandling vid Umeå universitet undersöker Yvonne Knospe hur svenska gymnasieelever skriver på tyska, sitt andra främmande språk, och om deras skrivande kan förbättras genom undervisning i strategianvändning och genom reflektioner omkring lärandet.

Umeå-doktorand disputerade vid två lärosäten

Fredagen 2 juni försvarade Yvonne Knospe sin avhandling i ämnet språkdidaktik. Hon har under sin doktorandtid studerat både vid Umeå universitet och universitetet i Antwerpen. I sammanhanget benämnt Cotutelle som är en fransk term för denna typ av samarbete mellan två institutioner. Doktoranden erhåller examensbevis från bägge institutionerna.


Sidansvarig: Magnus Nordström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för språkstudier
Umeå universitet
901 87 Umeå

Kontaktformulär

Nyheter

2017-06-20 SR: Hanna Outakoski sommarpratar i Sisuradio Hanna Outakoski, lektor vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, är en av Sisuradios so...

2017-06-12 Humaniora sätter människan i centrum Den 1 juli tillträder professor Åsa Karlsson Sjögren som ny dekan vid den humanistiska fakulteten, U...

2017-06-05 Shakespeares sonetter på ryska: en utmaning för översättarna I en ny avhandling vid Umeå universitet synliggör och diskuterar Elena Rassokhina de viktigaste prob...

Fler nyheter